جملات زیبا گیله مرد


بیچاره چوب کبریت کوچک ...

آتش از سرش شروع شد ولی بر جانش افتاد ....

فکرت را مراقب باش ...
برچسب‌ها: جملات زیبا , جملات فلسفی , جملات عاشقانه , جملات جذاب و خواندنی
[ دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 13:9 ] [ مترسک ]
[ ]